Albireo kiadványok archívuma

Az itt elérhető dokumentumok felhasználásánál kérjük feltüntetni a pontos forrást és az Albireo Amatőrcsillagász Klub nevét!

A pdf fájlok között elég nagy méretűek is előfordulnak, ezeket célszerű először a saját gépre letölteni, és utána megnyitni.


Mélyég és kettőscsillag megfigyelési kézikönyv (Kaposvár, 1977)
(a füzetek eredetileg piros színnel nyomtatva jelentek meg)

I. rész: Mély-ég objektumok (Szerkesztette: Hevesi Zoltán), reprint. Melléklet: Mallas rajza az Orion-ködről
II. rész: Kettőscsillagok (Szerkesztette: Gombás Géza), reprint
III. rész. Katalógusok (Összeállította: Szentmártoni Béla), reprint
IV. rész. Tájékoztató cikkek külföldi kiadványokból, reprint


Az Albireo elődjei
"Az 1968–70-es években én magam és más kaposvári amatőrök is rendszeres észlelési tevékenységet folytattunk, főleg a mély-ég objektumokról. Célszerű volt kölcsönösen megismerni egymás észlelési eredményeit, mint ahogyan láttuk a külföldi kiadványokból: ki milyen távcsövekkel milyennek észlelt egy objektumot? Ez bizonyos értelemben tapasztalatcserének is tekinthető. Először csak arról volt szó, hogy mindenki leírja észleléseit, ezeket összegyűjtve én legépelem annyi példányban, ahányan vagyunk, s szétosztom. Így láttuk, hogy ki mit észlelt. Az érdekesség kedvéért címet is adtunk a gépelt anyagnak: Lyra, s Mély-ég megfigyelések volt az alcíme. 1970–71-ben 7 Lyra füzet készült. Viszont lassan elkezdtünk más észlelésekkel is foglalkozni, így szinte magától adódott, hogy ezeket is közreadjuk egymásnak. Ennek az Albireo címet (Csillagászati megfigyelések alcímet) adtuk, s az 1971-ben megjelent egyetlen szám Nap, Hold, bolygó, állatövi fény, meteor és kettőscsillag észlelési leírásokat tartalmazott. Tehát volt egy előd (a Lyra) és egy talán "ős–Albireo"-nak nevezhető füzet is." (Szentmártoni Béla)

A Lyra füzeteket és az ős-Albireót kismértékben lekicsinyítve, a megsárgult és kávéfoltos (!) papírlap hátterével adjuk közre. A tollal végzett javításokat Szentmártoni Béla írta bele a gépelt szövegbe. (Juhász Tibor)

Lyra. Mélyég megfigyelések
1. szám (Kaposvár, 1970), reprint
2. szám (Kaposvár, 1970), reprint
3. szám (Kaposvár, 1970), reprint
4. szám (Kaposvár, 1971), reprint
5. szám (Kaposvár, 1971), reprint
6. szám (Kaposvár, 1971), reprint
7. szám (Kaposvár, 1971), reprint

Albireo – 1. Csillagászati megfigyelések (Kaposvár, 1971. április), reprint ("ős-Albireo")

Szentmártoni Béla: Bolygók, holdak, üstökösök és napfoltok megfigyelései 1968 – 1970 (Kaposvár), reprint


Megfigyelési útmutatók, segédanyagok

Nyomtatott útmutatók

Mély-ég objektumok katalógusa - Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1973)
Kettőscsillag katalógus a Revue des Constellations térképeihez (Kaposvár, 1974), reprint
Tóth Sándor: A bolygók megfigyelése (Kaposvár, 1974), reprint
Harmati István: A Nap megfigyelése (Kaposvár, 1975), reprint
Revue des Constellations csillagatlasz (Kaposvár, 1976)
Mezősi Csaba: A változócsillagok megfigyelése (Kaposvár, 1976)
Ujvárosy Antal: Az üstökösök megfigyelése (Kaposvár, 1977)
Változócsillag katalógus - Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1977)
Mély-ég és kettőscsillag észlelés - Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1977)
Asztrofotográfia - Fordította és összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1978)
Ködök, halmazok, galaxisok - Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1978)
Mély-ég, a horizont és a pólus között - Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1978)
Iskum József: A Nap megfigyelése (Kaposvár, 1979)
Bolygók és holdak - Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1979)
Papp János: Meteorradiánsok katalógusa (Kaposvár, 1979)
Webb: Celestial Objects mély-ég leírásai - Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1979)
A Barnard-objektumok - Összeállította: Juhász Tibor (Kaposvár, 1981), reprint
   lásd még: Szentmártoni Béla fordítása Barnard sötétköd-leírásairól (1981), reprint
RdC katalógus - Összeállította: Szentmártoni Béla (az Albireo Amatőrcsillagász Klub és az orosházi Alcor Amatőrcsillagász Szakkör közös kiadványa, 1981)
Kalandozás a mély-ég csillagászatban - Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1982)
Dr. Lassovszky Károly: A csillagok színének meghatározása becsléssel - Átvéve a Természettudományi Közlöny 1923. szeptember–októberi számából (az Albireo melléklete, Kaposvár, 1982)
Crossen: A galaktikus szerkezet vizsgálata binokulárral (Az Albireo melléklete, fordította: Szentmártoni Béla, Kaposvár)
A mély-ég világából - Fordította és összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1983)
Mély-ég katalógus. Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1984)
Kettőscsillag katalógus. Összeállította: Szentmártoni Béla (Vác, 1986)
Amatőrcsillagász ABC. Összeállította: Juhász Tibor (Vác, 1986)
Albireo csillagatlasz (RdC) - Benne: Mélyég és kettőscsillag katalógus az RdC atlaszhoz - Összeállította: Szentmártoni Béla (Vác, 1986)
Fedési kettősök - Összeállította: Piriti János (Vác, 1987) reprint
Atmoszféra. Észlelési tájékoztató amatőtmeteorológusok számára - Összeállította: Engel Péter, Fodor Antal és Nagy Zoltán (Vác, 1988)

Reflektor 1. – 7. szám (1972–1973)
   Fordítások külföldi folyóiratokból az Albireo Klub tagjai számára (Az 1.–5. szám gépeléssel, a 6.–7. szám stencillel sokszorosítva)


Írógéppel sokszorosított segédanyagok, útmutatók a klubtagok számára

Messier-objektum útmutató - Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1971), reprint
Mélyég objektumok katalógusa I.–V. - Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1971), reprint
Mallas–Kreimer: Messier Album - Fordította: Szentmártoni Béla
Mullaney–McCall: A legszebb égi objektumok - Fordította: Szentmártoni Béla
Skyscope Vol. 1. No. 1. 1971. - Fordította: Szentmártoni Béla
Millon: Üstökös megfigyelés. Üstökös megfigyelések leírásai - Fordította: Szentmártoni Béla
Binocular Sky Society Chart Catalogue


Egy-két példányban legépelt fordítások

Burnham: Celestial Handbook mély-ég objektum ismertetései, I.–II. kötet reprint, III. kötet reprint - Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1978–1980)
Burnham: Celestial Handbook mély-ég katalógusa - Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár)
Sagot–Texereau: Revue des Constellations. A ködöket és halmazokat tartalmazó részek fordítása. - Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár)
Sagot–Texereau: Revue des Constellations. A kettőscsillagokat tartalmazó részek fordítása. - Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár)
Barnard sötétködök. Szentmártoni Béla fordítása Barnard sötétköd-leírásairól (1981), reprint
Walter Scott Houston: Mély-ég csodák 1981 – 1983 - Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár)


Az orosházi Alkor Csillagászati Szakkör kiadványai - Szentmártoni Béla közreműködésével

Messier útmutató (E:A. Holyoke: Észleld!) - Fordította: Szentmártoni Béla (hely és idő megjelölése nélkül)
Mallas: Messier album (a Sky and Telescope 1967–1970-es cikksorozata alapján) - Fordította: Szentmártoni Béla
Kettőscsillag útmutató - Összeállította: Szentmártoni Béla (hely és idő megjelölése nélkül)
Cikkek Messier-objektumokról a Deep Sky Monthly folyóiratból 1978–1980 - Fordította: Szentmártoni Béla (hely és idő megjelölése nélkül)


A balatonkenesei Művelődési Ház Albireo Amatőrcsillagász Klubjának kiadványai - Szentmártoni Béla közreműködésével

Larard: Az éjszakai égboltról - Fordította: Szentmártoni Béla (Balatonkenese, 1980)
Kettőscsillagok világa - Összeállította: Kocsis Antal (Balatonkenese, 1983)
Mély-ég csodák - Összeállította: Kocsis Antal (Balatonkenese, 1984)
A Hold megfigyelése – II - Összeállította: Kocsis Antal (Balatonkenese, 1984)


Egyéb kiadványok

Planetárisköd térképek - Összeállította: Mátis András (Szentmártoni Béla előszavával, az Albireo Amatőrcsillagász Klub és az orosházi Alcor Amatőrcsillagász Szakkör közös kiadványa, hely és idő megjelölése nélkül)
Holdalakzat leírások Webb: Celestial Objects for Common Telescopes-ból. Albireo – Asteroid – Draco (a Draco melléklete, hely és idő megjelölése nélkül)


Körlevelek, az Albireo mellékletei

Szaturnusz-holdak – 1971 (Szentmártoni Béla, 1971)
SEKAS – AAK Hold-program megfigyelési útmutatója (Szentmártoni Béla)
Kojima 1972. j. üstökös (Szentmártoni Béla, 1972)
Albireo Newsletter (1972 – 1973)
A Vesta és Ceres kisbolygók (Szentmártoni Béla)
Jupiter-holdak (Szentmártoni Béla, 1973)
Körlevél a fedési változók észleléséről (Juhász Tibor, 1973)
Körlevél a Szaturnusz megfigyeléséről (Tóth Sándor, 1973)
Körlevél egy változógyanús csillagról (Szentmártoni Béla, 1973)
Körlevél a Tau Cassiopeiae változógyanús csillagról (Szentmártoni Béla, 1973)
Körlevél a Bradfield-üstkökösről (Szentmártoni Béla, 1974)
Körlevél a változócsillag észlelésekről (Szentmártoni Béla, 1974)
Körlevél a keveset észlelt kettőscsillagokról (Gombás Géza, 1974)
Kettőscsillagok nyílthalmazokban (Szentmártoni Béla, 1974)
Az Orion-köd változóinak észlelése (Szentmártoni Béla, 1974)
AAK – Mélyég észlelések feldolgozási szempontjai (Hevesi Zoltán, 1976?)
AAK – Kettőscsillag észlelések feldolgozási szempontjai (Gombás Géza, 1976?)
Tájékoztató az AAK Mély-ég és kettőscsillag megfigyelési kézikönyvről (Szentmártoni Béla, 1977?)
AAK Teleszkopikus meteor észlelés. Sco–Sgr raj
AAK Teleszkopikus meteor észlelés. Alpha (251) Lyr raj
Az üstökös észlelésekről (Ujvárosy Antal, 1975?)
Üstökös megfigyelési lap (1975?)
Kisbolygó megfigyelési lap (1975?)
Albireo Amatőrcsillagász Klub – Tagnyilvántartó lap (1978)
Cygnus 1 – 19. Körlevél az Albireo Amatőrcsillagász Klub megfigyelői számára
Reflektor
Nap